Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben 2020-12-30T15:55:43+00:00

A munkavédelemről egyszerűen, érthetően

Munkavédelemmel nem csak a „veszélyes” tevékenységet végző cégeknél kell foglalkozni, hanem minden, alkalmazottal rendelkező vállalkozás esetében, akkor is, ha csak 1 főt foglalkoztat és őt is csak részmunkaidőben.

További részletek

Munkavédelmi szolgáltatások

Munkavédelmi szabályzatok készítése – munkavédelmi oktatás – kockázatértékelés készítés és éves felülvizsgálata – gépek, munkahelyi eszközök üzembe helyezése – munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása – egyéni és kollektív védőeszközök

További részletek

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Az építési munkahelyek magas kockázatú tevékenységek, ahol komoly balesetek következhetnek be. Azokon a helyszíneken, ahol több kivitelező egyszerre dolgozik, különösen veszélyes környezet jön létre.

További részletek

Tűzvédelmi szolgáltatások

A biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő tűzvédelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai eszközök megléte és a szükséges ismeretek elsajátítása.

További részletek

Milyen munkavédelmi követelményeknek kell megfelelnie egy vállalkozásnak?

Munkavédelmi oktatás

A munkavállalók részére, munkába álláskor, és évente megismételve munkavédelmi oktatást kell tartani, amit dokumentálni kell. Amennyiben csak irodai (képernyő előtti) munkavégzés van, akkor sem mentesülnek az előírások teljesítése alól azzal, hogy nem veszélyes munkát végeznek. Az oktatás során fel kell készíteni a dolgozókat a veszélyek felismerésére és arra, hogy mit kell tenniük egy esetleges veszélyhelyzetben.

Kockázatértékelés

Már a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell kockázatértékeléssel a vállalkozásnak. Az értékelést háromévente felül kell vizsgálni. Ha lényegesen megváltoznak a munkakörülmények, például egy új technológia kerül bevezetésre, vagy súlyos munkahelyi baleset történik, akkor az anyagot azonnal felül kell vizsgálni, vagy újat kell készíteni. A kockázatértékelésben azok a körülmények vannak rögzítve, amelyek veszélyeztethetik a munkavállalók egészségét, testi épségét, és meg vannak határozva azok az intézkedéseket, melyekkel a kockázat csökkenthető.

Egyéni védőeszköz juttatás

Ha egy vállalkozás egyéni védőeszközöket használ (pl. egyszerű gumikesztyű a takarításhoz), akkor ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíteni. Az egyéni védőeszköz átadást-átvételét dokumentálni kell.

Orvosi vizsgálat

A munkába állás előtt a munkavállaló előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatát kell végeztetni. A vizsgálatok elvégzésének rendjét is dokumentálni kell.

Munkavédelmi szempontból veszélyes gépek üzembe helyezése

Veszélyes gépnek minősül az összes fűrészgép, maró, gyalugép, targonca, daru, rakodógépek, emelőgépek. A gépek üzembe helyezését a munkáltatónak írásban kell elrendelni, miután a munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálat lezárult.

Tűzvédelem

Felmerül a kérdés, hogy kiknek kötelező Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni?

Ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

12

éve a piacon

4

országban dolgoztunk az elmúlt években

30.000

dolgozó munkavédelmi oktatását végeztük el

100+

kisvállalkozás munkavédelmi dokumentációját készítettük el