Emelőgép felülvizsgálatok

Emelőgép felülvizsgálatok 2020-12-30T16:03:59+00:00

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatról szóló 47/1999. (VII.4.) GM rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos emelőgép felülvizsgálatok meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Szerkezeti és fővizsgálat

Ezek a vizsgálatok olyanok, mint a gépjárműveknél a műszaki vizsga. A szerkezeti, valamint a fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre, – fajtára/típusra – vonatkozó nemzeti szabványt vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az emelőgép időszakos vizsgálatára csak emelőgép szakértő, vagy az emelőgép ügyintéző jogosult.

A vizsgálatok gyakoriságát alapvetően az emelőgépek vizsgálati csoportszáma határozza meg. Az időszakos vizsgálati csoportszámot a napi átlagos használati idő és a terhelés függvényében kell meghatározni.

A helyszíni vizsgálat után jegyzőkönyv készül, mely a megállapításokat, feltárt hibákat, hibák kijavítására javaslatot és a megfelelőség minősítését tartalmazza.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, az emelőgép eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, az emelőgép környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.

Üzemi csoportszám szerinti besorolás

Az üzemi csoportszámot az üzembe helyezéskor meg kell határozni és az üzembe helyezési jegyzőkönyvben, valamint a kísérődokumentációban fel kell tüntetni. Ha a targonca üzemeltetési körülményei változnak, felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell az üzemi csoportszámot.  Az üzemi csoportszám határozza meg a vizsgálati ciklust.
Az üzemi csoportszám meghatározása a működésidő-fokozat és a terhelésfokozat szerint történik.

Az emelőgépeken kívül a teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatáról is köteles az üzemeltető gondoskodni.

Szolgáltatások:

  • Emelőgép ügyintéző szolgáltatás végzése

  • Üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése

  • Üzemi csoportszám szerinti besorolás megállapítása

  • Vizsgálati terv készítése

  • Helyszíni vizsgálatok elvégzése

  • Hiányzó gépkönyvek, dokumentációk pótlása

  • Piktogramok, biztonsági jelzések pótlása

  • Emelőgépek, teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata

  • Emelőgépek, emelőszerkezetek, munkavédelmi üzembe helyezése

12

éve a piacon

4

országban dolgoztunk az elmúlt években

30.000

dolgozó munkavédelmi oktatását végeztük el

100+

kisvállalkozás munkavédelmi dokumentációját készítettük el