+36 20 229 3339    info@safetowork.hu – Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben.

A munkavédelemről egyszerűen, érthetően

Munkavédelemmel nem csak a „veszélyes” tevékenységet végző cégeknél kell foglalkozni, hanem minden, alkalmazottal rendelkező vállalkozás esetében, akkor is, ha csak 1 főt foglalkoztat és őt is csak részmunkaidőben. A munkavédelem kötelező!

Az újonnan alakult vállalkozások nincsenek könnyű helyzetben, ha a munkavédelmi követelményekről, a jogszabályi előírásokról szeretnének tájékozódni. A legtöbb kis és közepes vállalkozás vezetője úgy gondolja, hogy ha nem végez veszélyes tevékenységet, akkor nem kell a munkavédelemmel foglalkoznia. Ez nem feltétlenül a cégvezető hibája, hiszen nincs közérthető tájékoztatás, ami a kisvállalkozások munkavédelmi feladatait érthetően megfogalmazva bemutatja.

Milyen munkavédelmi követelményeknek kell megfelelnie egy vállalkozásnak?

Munkavédelmi oktatás

A munkavállalók részére, munkába álláskor, és évente megismételve munkavédelmi oktatást kell tartani, amit dokumentálni kell. Amennyiben csak irodai (képernyő előtti) munkavégzés van, akkor sem mentesülnek az előírások teljesítése alól azzal, hogy nem veszélyes munkát végeznek. Az oktatás során fel kell készíteni a dolgozókat a veszélyek felismerésére és arra, hogy mit kell tenniük egy esetleges veszélyhelyzetben.

Kockázatértékelés

Már a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell kockázatértékeléssel a vállalkozásnak. Az értékelést háromévente felül kell vizsgálni. Ha lényegesen megváltoznak a munkakörülmények, például egy új technológia kerül bevezetésre, vagy súlyos munkahelyi baleset történik, akkor az anyagot azonnal felül kell vizsgálni, vagy újat kell készíteni. A kockázatértékelésben azok a körülmények vannak rögzítve, amelyek veszélyeztethetik a munkavállalók egészségét, testi épségét, és meg vannak határozva azok az intézkedéseket, melyekkel a kockázat csökkenthető.

Egyéni védőeszköz juttatás

Ha egy vállalkozás egyéni védőeszközöket használ (pl. egyszerű gumikesztyű a takarításhoz), akkor ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíteni. Az egyéni védőeszköz átadást-átvételét dokumentálni kell.

Orvosi vizsgálat

A munkába állás előtt a munkavállaló előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatát kell végeztetni. A vizsgálatok elvégzésének rendjét is dokumentálni kell.

Munkavédelmi szempontból veszélyes gépek üzembe helyezése

Veszélyes gépnek minősül az összes fűrészgép, maró, gyalugép, targonca, daru, rakodógépek, emelőgépek. A gépek üzembe helyezését a munkáltatónak írásban kell elrendelni, miután a munkavédelmi szempontú előzetes gépvizsgálat lezárult.

Tűzvédelem

Felmerül a kérdés, hogy kiknek kötelező Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni?

Ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Munkavédelmi képviselő

A munkavédelmi képviselő, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

Munkavédelmi képviselő képzéssel kapcsolatban kérje ajánlatunkat.