+36 20 229 3339    info@safetowork.hu – Munkavédelmi szolgáltatások: Győr, Sopron, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár és Budapest városokban és vonzáskörzetükben.

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait és a tevékenység elvégzésének feltételeit az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 3/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet határozza meg. Az építőipari kivitelezési terv készítése és a kivitelezés során is közreműködik a munkavédelmi koordinátor.

Az építési munkahelyek magas kockázatú tevékenységek, ahol komoly balesetek következhetnek be. Azokon a helyszíneken, ahol több kivitelező egyszerre dolgozik, különösen veszélyes környezet jön létre. A legtöbb súlyos-halálos munkabaleset az építőiparban történik!

Mi is az a biztonsági és egészségvédelmi terv?

A biztonsági és egészségvédelmi terv nélkül a kivitelezési tevékenység nem kezdhető el.  A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a következők szerint szabályozza: A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv. A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. Figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát. A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

Mikor van szükség biztonsági és egészségvédelmi koordinátorra?

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (vagy más néven munkavédelmi koordinátor) építési tevékenység alatti munkája munkabiztonsági szaktevékenység. A biztonsági és egészségvédelmi  koordinátornak legalább középfokú munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Kétféle biztonsági és egészségvédelmi koordinátort különböztetünk meg: a tervezői és a kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai már a tervezés időszakában elkezdődnek, hiszen neki kell összeállítania a kiviteli terv Biztonsági és egészségvédelmi részét. Ebben kell meghatározni az építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, illetve a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A munkák előrehaladásával, illetve a körülmények változásából adódóan a biztonsági és egészségvédelmi tervet módosítja, aktualizálja.

A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni és figyelembe kell venni azokat a munkafolyamatokat amelyek egy időben nem végezhetők.

A kivitelező munkáltató köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az építésvezetőséggel együttműködve érvényesíti a biztonság és egészségvédelem megvalósulását.

A munkavédelmi koordinátor legfontosabb feladata munkaterületen munkát végző vállalkozások munkájának napi szintű munkabiztonsági összehangolása, és munkavédelmi szempontú rendszeres ellenőrzése.

A tervezői és kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi koordinátor ugyanaz a személy is lehet.

Az építési munkahely előzetes bejelentése

A kivitelezőnek az építkezés megkezdése előtt bejelentést kell tenni  építési munkahely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási hivatalának, mint munkavédelmi hatóságnak, amennyiben a kivitelezés időtartama meghaladja a 30 munkanapot, és ott egyidejűleg több mint 20 fő munkát végez. Vagy ha a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. A bejelentésnek tartalmaznia kell a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor nevét és elérhetőségét. (4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez)

 

Hogyan dolgozik a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor?

  • elkészítjük a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet,
  • a munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése,
  • a megelőzési és a biztonsági alapelvek megvalósításának összehangolása,
  • a munkák összehangolása a munkavállalók biztonságának érdekében,
  • közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,
  • a kivitelezési munkafolyamatok ellenőrzése és összehangolása,
  • hiányosságok feltárása, dokumentálása,
  • javaslatok a hiányosságok megszüntetésére, veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésére,
  • a szükséges intézkedések bevezetése annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.